Den norske regjering har i dag oppdatert reiseinformasjonen for Madagaskar, i lys av den aktuelle koronasituasjon og de restriksjoner som er iverksatt.

De nye avsnittene er følgende:

Koronavirus (covid-19): Det har siden 20. mars vært påvist koronasmitte i landet. Smittespredningen har nå stabilisert seg, men vil raskt kunne endres. Madagaskars myndigheters beslutning (20. mars) om å utestenge all flytrafikk, både internasjonale og regionale flyvninger, gjelder fortsatt. Reise med skip er heller ikke mulig. Lokale flyvninger er p.t. også stanset.

Det er innført en «helseunntakstilstand» som gir myndighetene vide fullmakter for tiltak. De restriktive tiltakene har siden 20. april vært noe myket opp, inkludert oppstart av skoler og gjenåpning av offentlige kontorer/tjenester og privat sektor. Butikker og serveringssteder får holde oppe til 13:00, men det er fremdeles portforbud 20:00 – 05:00.

Minibusser får frakte maks 18 passasjerer og kan operere ute i provinsene. Taxier opererer på dagtid, men det er ikke lov å reise fra/til tre av de største byene (inkludert hovedstaden). Ansamling av mer enn 50 personer er fremdeles forbudt. NB: Maskepåbudet følges nå strengt opp.

Utenriksdepartementet har liten mulighet til å bistå norske borgere som ønsker hjelp til å returnere til Norge. Det er for øyeblikket heller ikke kjent om andre europeiske land har konkrete planer for evakuering. Hvis norske borgere skulle ønske bistand til retur – hvis det skulle åpnes opp for slik mulighet, kan man ta kontakt med generalkonsulatet i Antananarivo (consgen.nor.mada@gmail.com eventuelt telefon +261 340503401).

Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg gjerne med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. For informasjon fra lokale myndigheter i Madagaskar, jf. Situation coronavirus.

Alle reisende anbefales å sjekke med sitt forsikringsselskap om reiseforsikringen er gyldig, i lys av at Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

En finner hele reiseinformasjonen for Madagaskar her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_madagaskar/id2414947/

AMB 28.04.2020