Madagaskar er blitt ett pionerland innen 5G-komunikasjon. Avisen L’ Express skriver at denne nye formen for mobilnett nå er tilgjengelig i hovedstaden Antananarivo. Dermed er Madagaskar det første landet i Afrika som får tilgang til denne revolusjonerende teknikken.

5G-nettet er ikke bare en oppgradering av 4G, men det åpner opp for et hav av nye muligheter. Det er telekommunikasjonsselskapet Telma som introduserer dette nye nettet i samarbeid med Ericsson. Det svenskeide selskapet Ericsson ble valgt som samarbeidspartner i oktober 2019, og avtalen gjelder 3,6-3,7 GHz bredbånd.

Telma valgte å fremskynde lanseringen av 5G-nettet for å styrke bekjempelsen av Covid-19. Selskapet sier til L’Express at det nye 5G-nettet er ti ganger raskere enn 4G. Det blir understreket at denne nye kommunikasjonsformen vil gi nye muligheter innen utdanning, helse, næringsliv, energiutvikling og landbruksproduksjon på Madagaskar.

Med 5G vil Madagaskar kunne få superhøy hastighet, nærmest null forsinkelse og høyere kapasitet. Svært store datamengder kan leveres på kort tid. Noen har sagt at det blir som å gå fra «en moderne og god varebil til et lyntog».

Det er blitt hevdet at det er en viss helserisiko knyttet til 5G-bølgene. Men ifølge L’Express sier Verdens helseorganisasjon (WHO) at det ikke eksisterer bevis på at det skal være en slik fare.

Generaldirektør Patrick Pisal Hamida i Telma sier at han er stolt over at hans selskap er blant de første i hele verden som ruller ut denne nye teknologien.

– 5G vil forvandle hvordan vi bruker og anvender teknologi, og dette vil ha en stor betydning for forretningslivet og samfunnet generelt på Madagaskar. Dette vil gi høy hastighet, resultere i svært lav ventetid og sikre gode nettforbindelser til et høyt antall enheter. Teknologien vil lukke opp for et enormt spekter av nye bruksområder i Telmas fremtidige nettleveranser, sier Patrick Pisal Himad til Ericssons hjemmeside.

 

AMB 04.07.2020