Mens Madagaskar var selvforsynt med ris den første perioden etter sin uavhengighet, har landet siden første halvdel av 1970-årene vært avhengig av risimport. Ifølge avisen L’Express er det nå visse tegn til en positiv utvikling innen den lokale risproduksjonen.

Landbruksdepartementet har estimert årets produksjon til 4.239.000 tonn, som er omlag 200.000 tonn mere enn i 2018. Ifølge L’Express bekrefter tollmyndighetenes tall for første halvår denne positive tendensen. Det ble importert 174.000 tonn de seks første månedene i 2019, mens tallet for samme periode i fjor var 367.000 tonn. Dette er en nedgang på hele 53%.

De oppgitte tallene indikerer at gasserne i gjennomsnitt spiser litt over ½ kg ris per person hver dag.

 

AMB 19.07.19 / bakkekontakten.com