Den nasjonale valgkommisjonen (CENI) har nå offentliggjort valgresultatet i parlamentsvalget den 27. mai. Alliansepartiet IRD, som støtter president Andry Rajoelina, har av CENI fått hele 84 av 151 parlamentsplasser, mens opposisjonspartiet TIM, ledet av ekspresident Marc Ravalomanana, har fått 16 seter, mot 21 i forrige periode. Andre partier har fått 5 plasser.

De uavhengige kandidatene har sikret seg hele 46 seter. Det er ventet at mange av disse vil slå seg sammen med presidentpartiet IRD i viktige saker, og at det således vil være grunnlag for å få det nødvendige ¾-flertallet når det eventuelt skal stemmes over forslag til endringer av grunnloven.

Det tar lang tid å telle opp stemmer på Madagaskar, ikke minst på grunn av de mange valglokalene som ligger på svært avsidesliggende steder.

Fortsatt er det mulig å klage på gjennomføringen av valget og selve valgresultatet fra CENI. Formelle klager om valgfusk eller andre uregelmessigheter vil bli behandlet av forfatningsdomstolen (HCC). Et endelig og juridisk bindende valgresultat vil først foreligge ved månedsskiftet juni/juli.

Ifølge grunnloven er det parlamentet som skal nominere en kandidat til statsministervervet. Det er et åpent spørsmål om nåværende statsminister Christian Ntsay får fornyet tillit, men uansett vil det nok bli enkelte utskiftninger i regjeringen når parlamentet har fått konstituert seg.

Kilde: bakkekontakten.com