I sin første radio- og fjernsynssendte nyttårstale som valgt president viste Andry Rajoelina raushet overfor ulike grupper. Han formidlet at alle statsansatte vil få en lønnsøkning på 13% fra januar 2020. Det er over halvannet år siden denne gruppen sist fikk et lønnspåslag.

Videre gav presidenten et løfte om reduksjon av fengselsstraffen for en rekke kategorier med innsatte. Det blir en straffereduksjon fra tre til tolv måneder, avhengig av hvor lang fengselsstraff den enkelte har fått gjennom dommer i retssystemet. Videre lovet Andry Rajoelina å benåde alle innsatte menn over sekstifem år og kvinner over seksti år når de allerede har sonet fengselsstraffer på mere enn femten år. Med disse straffereduksjonene ønsker presidentene å løse noen av de store problemene som er knyttet til overfylte fengsler.

Presidenten kommuniserte også at han i januar 2020 ikke vil bruke penger fra statskassen på å arrangere den tradisjonelle nyttårsmottakelsen på presidentpalasset Iavoloha. Han begrunner denne beslutningen med stramt statsbudsjett, og at han ønsker å ha en sosial profil på statens pengeforvaltning. På disse årlige mottakelsene har det vanligvis vært tre retters festmiddager for ett til to tusen spesielt inviterte.

 

AMB 31.12.2019