På tampen av sitt fire dager lange Madagaskar-besøk møtte statssekretær for utvikling Aksel Jakobsen gassisk presse. Han kunne da fortelle at Norge gjenopptar støtten til antikorrupsjon. 

– Norge bidro i sin tid sterkt til å etablere antikorrupsjonsorganet BIANCO, og vi gleder oss over muligheten til igjen å samarbeide med gassiske aktører med tanke på å forhindre at korrupsjon skal få ødelegge en positiv utvikling i landet, sa Jakobsen. 

I et samarbeid med Tyskland vil Norge støtte et program med en foreløpig kostnadsramme på 1.450.000 Euro. Den norske bistanden til antikorrupsjon vil bidra til å bygge opp systemer for å unngå korrupsjon i offentlig forvaltning, særlig innenfor statens utdannings- og miljøprogrammer.

Rett før statssekretæren skulle dra tilbake til Norge, fikk Bakkekontakten et eksklusivt intervju med ham. Han var tydelig begeistret over oppholdet på den store øya i Det Indiske Hav, og han la ikke skjul på at han vil jobbe for å få Madagaskar høyere opp på den norske agendaen:

– Etter endel år hvor det har vært negative utviklingstrekk, registreres det nå nytt håp for fremtiden og en ny vilje til å ta oppgjør med korrupsjon. Det ligger nå til rette for å styrke det norsk-gassiske samarbeidet om utviklingsprosjekter. Madagaskar passer svært godt inn i de prioriteringene som nåværende regjering i Norge har utmeislet for sin bistandspolitikk. Vi ønsker å fokusere på de fattigste landene, og i særdeleshet sør for Sahara. Madagaskar passer godt inn på mange områder, sier Aksel Jakobsen.

For statssekretæren var det en flott opplevelse å gå i Stavanger-gaten på Antsirabe og å høre lokale myndighetspersoner fortelle entusiastisk om den norske historien i denne høylandsbyen.

– Det er spesielt å komme til en stor by midt i landet som til en viss grad ble grunnlagt av en nordmann. For meg personlig har det også vært sterkt å få se resultatene av norsk misjon. Og det gjør inntrykk å høre om misjonærer som reiste til Madagaskar med enveisbillett, sier han.

I Antsirabe fikk Jakobsen møte vanskeligstilte barn som har fått hjelp til å frigjøre sine talenter:

– Det var helt fantastisk å være med på kulturaftenen på Lovasoa i Antsirabe. Jeg ble imponert av å høre hva volontør Eline Rodvelt Hansen skaper av musikk sammen med fattige barn, og det er gledelig at flere av disse barna har fått ny livsgnist og har kunnet begynne på skole. Dessuten var det rørende å se og høre de blinde elevene synge vakre lovsanger på gassisk, sier statssekretæren.

Nylig arrangerte norsk UD en internasjonal konferanse om seksuell og kjønnsbasert vold. Norge har satt av en millard kroner til å bekjempe denne form for undertrykking og trakassering i en treårsperiode. I lys av dette var det en spesiell opplevelse for Jakobsen å snakke med kvinner på et krisesenter i Toliary:

– Jeg ble sterkt grepet av å høre historien til to kvinner på krisesenteret. En jente på femten år var blitt tvunget av faren til å gifte seg med en seksti år gammel mann, og hun hadde nå fått hjelp til å komme videre i livet. En annen kvinne var blitt banket opp og mishandlet over tid av sin ektemann, og hun kunne nå begeistret fortelle at krisesenteret hadde gitt henne hjelp til å stå opp med rak rygg, avslutter Aksel Jakobsen.

For alle norske Madagaskar-venner blir det spennende å følge med på den videre utvikling av det norsk-gassiske samarbeidet.

Arild M. Bakke 15.06.19 / bakkekontakten.com