Teleselskapet Telma ønsker å styrke kapasiteten og sikkerheten på sine internettleveranser på Madagaskar. Da det var brudd på deres undersjøiske kabel for noen år tilbake, hadde deres mange abonnenter store problemer over flere uker. I samarbeid med forskjellige partnere er selskapet nå godt i gang med å legge en ny undersjøisk fiberoptisk kabel. Prosjektet heter «Metiss», og det skal binde sammen Sør-Afrika, Madagaskar, La Reunion og Mauritius.

Det har oppstått mye uro og strid rundt planene for ilandføring på Madagaskar. I forståelse med myndighetene har Telma valgt en av Madagaskars vakreste strender, nemlig Libanona i Faradofay. Stranden på Libanona ligger inne i en paradisbukt. Her hadde norsk-amerikanske misjonærer i mange år et fantastisk feriested, og mange NMS-misjonærer har også gjennom årene hatt ferier her.

Ifølge avisen L’Express vil spesialbåten som drar den undersjøiske kabelen kilometer etter kilometer ute i havet, normalt ankomme Faradofay i februar. De siste ukene har det imidlertid vært store demonstrasjoner mot prosjektet i denne byen på sørøstkysten av Madagaskar. Det blir protestert mot at de miljømessige konsekvenser ikke er blitt skikkelig utredet, og det blir hevdet at ett av Madagaskars fineste naturområder kan bli ødelagt.

Telma har den siste uken hatt møter i Faradofay med tanke på å roe ned gemyttene. I dagens aviser har selskapet presentert helsides annonser hvor prosjektet forsvares. I tillegg lover Telma å gi mye tilbake til lokalbefolkningen. Det blir kommunisert at det vil bli anlagt et fint parkanlegg med solcellelamper langs standen på Libanona, og at det vil bli gratis tilgang på WIFI i dette området. Videre vil Faradofays eldste skole bli rehabilitert. Dessuten lover selskapet å samarbeide med myndighetene i regionen Anosy om et femårsprosjekt innen treplanting. Målet er å ha femti tusen nye trær om fem år.

Telekommunikasjonsselskapet bedyrer også at Faradofay vil få toppkvalitet på internettleveransene, som ikke minst vil ha stor betydning for utdanningsinstitusjoner og sykehus.

AMB 21.12.19