Universitetet i Antananarivo og kultursenteret Lovasoa Cross Cultural Competence Center (L4C) i Antsirabe planlegger et Symposium om interkulturalitet på Madagaskar 24. – 26. november. I løpet av sommeren har Unio i Tana ved Faculté de Lettres et Sciences Humaines (FLSH) og Lovasoa 4C samarbeidet godt og fått den endelige invitasjonen til Symposiet i Antsirabe på plass.
80 interessenter har allerede forhåndsregistrert seg og mange skal bidra med presentasjoner i fire ulike temagrupper. Det blir plenumsamling i den store salen ved åpningen søndag ettermiddag og en kulturell aften med avslutningscocktail tirsdag 26. nov.
Det er fullt mulig å melde seg på uten å måtte ha en presentasjon. Da er man bare deltager. Symposiet blir en unik mulighet til å knytte nord-sør kontakter og kanskje planlegge felles samarbeidsprosjekter.
Det er fortsatt åpent for påmelding på hjemmesiden www.lovasoa.mg. Det er også mulig å overlate til Plussreiser å ordne med alle overnattinger og transport.
Vennligst spre denne informasjonen til alle som dette kan være aktuelt for. Initiativtakerne håper på mange deltakere, også fra norsk side.
(Artikkelen er en bearbeidet utgave av brev fra Øyvind Dahl)