Statsminister Christian Ntsay

Den gassisk-franske spesialkommisjonen hadde i dag sitt første møte på palasset Andafiavaratra i Antananarivo. På dagsorden stod fremtidig overherredømme og forvaltning av de såkalte «spredte øyer», nærmere bestemt Glorieusesøyene, Juan de Nova, Europaøya og Bassas da India. Presidentene Andry Rajoelina og Emmanuel Macron ble tidligere i år enige om å opprette en felles kommisjon.

Begge parter stilte med totalt seks personer. Statsminister og fungerende utenriksminister Christian Ntsay ledet den gassiske delegasjonen, mens den franske ambassadøren for samarbeid i Det Indiske Hav, Marcel Escure, var delegasjonsleder på andre siden av bordet.

I et felles kommuniké fra møtet, som er gjengitt på nettstedet Moov, uttrykkes det vilje til å finne løsninger som begge parter kan leve med. Samtidig kommuniseres det en grunnleggende uenighet om suverenitetsspørsmålet.

Statsminister Christian Ntsay var tydelig på at Madagaskar ønsker et resultat i tråd med FN-resolusjonen av 1979. Det ble fra gassisk side understreket at tiden nå er inne til full avkolonialisering, og at spørsmålet om suverenitet må avklares før en starter samtaler om et eventuelt samarbeid om forvaltningen av øyenes ressurser. Den franske delegasjonslederen presenterte på sin side juridiske argumenter, basert på internasjonal rett, for videre fransk overherredømme. Han la også frem forskjellige forslag for hvordan Madagaskar og Frankrike kan samarbeide om videre utvikling av de aktuelle øyer og omkringliggende havområder.

Neste møte i den gassisk-franske spesialkommisjonen blir i Paris. På gassisk side håper en å avslutte forhandlingene innen 26. juni 2020.

 

AMB 18.11.19

(i transit i Addis Ababa)