Valgkampen forut for parlamentsvalget 27. mai ble offisielt startet denne uken. Det er mye leven i byer og større tettsteder akkurat nå. I Vangaindrano, hvor untertegnede er noen dager denne uken, er det syv kandidater som kjemper om folks oppmerksomhet.

Kandidatene befinner seg i hovedsak innenfor tre politiske grupperinger: president Andry Rajoelinas parti MAPAR, ekspresident Marc Ravalomananas parti TIM, og de som betegner seg som «uavhengige». Mange av de uavhengige har sympatier med enten MAPAR eller TIM.

Det er en viss spenning rundt hvorvidt nyvalgt president Andry Rajoelina vil få flertall når det nye parlamentet konstituerer seg en gang i juni eller juli. Parlamentet skal i følge grunnloven ha en viktig rolle ved utnevnelse av statsminister.

Den 19. april fikk president Rajoelina landets regjering med på å godkjenne en folkeavstemming om en grunnlovsreform parallelt med parlamentsvalget 27. mai. Men denne beslutningen ble møtt med mye kritikk, ikke minst fra den politiske opposisjon. Det ble hevdet at forslaget til grunnlovsendringer ikke var blitt skikkelig planlagt og tilstrekkelig diskutert, og at det ville bli altfor kort tid for folk flest til å ta stilling til større reformer. Dessuten offentliggjorde forfatningsdomstolen (HCC) en uttalelse 25. april hvor det ble kommunisert at den foreslåtte folkeavstemmingen er grunnlovsstridig. Grunnloven forutsetter nemlig at tre fjerdedeler av medlemmene i parlamentet og senatet godkjenner eventuelle forslag til revisjon av grunnloven, før et slikt forslag blir presentert for en folkeavstemming.

President Rajoelina har nå tatt forfatningsdomstolens beslutning til etterretning, og regjeringen har trukket tilbake planene om en folkeavstemming 27. mai. Tiden vil vise om presidenten får den nødvendige støtte i de lovgivende organer for en grunnlovsreform på et senere tidspunkt. Han har ikke gitt opp planene om å nedlegge senatet og å delegere mere makt til landets regioner.

 

Arild M. Bakke 07.05.19 / Kilde: bakkekontakten.com