Den siste uken har hovedstaden vært preget av veiarbeid og trafikkaos. Det legges ny asfalt en rekke steder, og det har ikke vært uvanlig at en må stå i kø i opptil tre timer. Kommuneledelsen i Antananarivo kommuniserer at en har valgt å gjøre arbeidet på dagtid for å spare utgifter til nattillegg, men kritikerne mener at en også burde vurdert de samfunnsøkonomiske konsekvensene av tapt arbeidstid og forurensing.

Parallelt med pågående veiarbeid har utviklings- og veiminister Haja Andrianainarivelo lansert et helt nytt vedlikeholdsprogram for veinettet i hovedstaden. En vil bedre kvaliteten på veiene ved å tildele ulike entreprenører ansvaret for vedlikehold over en periode på flere år.

Ifølge avisen Midi vil det nå bli kunngjort en anbudsrunde hvor byens veisystemer blir stykket opp i fem deler. Entreprenørene som vinner anbudsrunden vil forplikte seg til å holde en avtalt standard på veinettet innenfor hvert sitt ansvarsområde over tid, og utviklings- og veiministeriet vil på sin side kontrollere at alt blir fulgt opp i henhold til inngåtte avtaler.

Tidligere har entreprenørene i liten grad blitt ansvarliggjort for mangelfullt arbeid, men med det nye systemet for avtaler og kontroll, er det håp om at det vil bli høyere kvalitet på veiarbeidet.

 

AMB 14.06.19 / bakkekontakten