Spesiell arkivavtale

Spesiell arkivavtale

Foreningen for gassisk talekunst (FI.MPI.MA) har inngått avtale med VID misjons- og diakoniarkiv om oppbevaring av historisk materiale fra foreningens aktiviteter utenfor Madagaskar. Dette er resultat av grundige forberedelser de siste fem årene. Avtalen ble signert...